Lid worden van de Annie Besant Loge

Wat betekent het lidmaatschap?

Lidmaatschap is geen strikte voorwaarde om te kunnen meedoen met de activiteiten. Als je belangsteling hebt kun je je eerst aanmelden voor de centrale groep, of een andere instap-groep. Daar kun je dan alles te weten komen over onze activiteiten en over het lidmaatschap. Je kunt eerst een tijdje deelnemen aan één van de groepen voordat je lid wordt: daardoor ontwikkel je verbondenheid met ons doel en onze werkwijze. We beschouwen het lidmaatschap van de loge als een uitdrukking van de verbondenheid die je voelt met wat we doen.

Hoe kan ik lid worden van loge Naarden?

Als je lid wilt worden van de Annie Besant loge in Naarden kan dat door het formulier onderaan deze pagina te downloaden, uit te printen, in te vullen, te tekenen en per post op te sturen naar het hoofdkantoor van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN). Het formulier is een aanvraag tot lidmaatschap van de TVN), en je kunt op het formulier met een kruisje aangeven dat je ook lid wilt worden van de plaatselijke afdeling in Naarden. Als het formulier op het hoofdkantoor is ontvangen, zal de voorzitter van de TVN of iemand van de loge in Naarden een persoonlijk of telefonisch kennismakingsgesprek met je hebben.

Je wordt op die manier lid van de Annie Besant loge, en daarnaast van de TVN, en daarmee ook van de internationale Theosophical Society die haar basis heeft in Adyar bij Chennai, in India.

De enige voorwaarde om lid te kunnen worden van de TVN, is dat je de drie doeleinden van de wereldwijde Theosofische Vereniging kunt onderschrijven:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Wat kost het om lid te zijn?

Je kunt alleen lid zijn van de loge als je ook lid bent van de TVN. Daardoor bestaan de totale kosten dus uit de bedragen voor deze twee lidmaatschappen.

De kosten van lidmaatschap van de loge bedragen € 40,– per kalenderjaar. Dit bedrag wordt als contributie betaald aan de loge.

De kosten van het lidmaatschap van de TVN bedragen € 74,– per kalenderjaar inclusief abonnement op het blad Theosofia, of € 37,– per kalenderjaar zonder Theosofia. Dit bedrag wordt als contributie betaald aan de TVN.

Als je niet aan het begin van het kalenderjaar lid wordt, betaal je alleen dat deel van het jaarbedrag dat overeenkomt met het resterende deel van het jaar. Dit geldt zowel voor de loge als voor de TVN. Wat betreft opzeggen: dat kan op elk gewenst moment.

Net als de TVN stelt de loge zich op het standpunt dat gebrek aan financiële middelen geen beletsel mag zijn om lid te worden of te blijven. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de penningmeester van de loge.

Thema:  Overlay door  Kaira ·
2021 Annie Besant Loge