Theosofie in 't Gooi
Seizoen 2020-2021

Seizoen 2020-2021

Klik hier om het kader van de pagina te verwijderen

Om op te letten

De groepen Zo Boven Zo Beneden en Inleiding in de Geheime Leer kunnen niet beide worden gevolgd in dit seizoen omdat ze op dezelfde tijd zijn gepland!

De Centrale Groep en de Morning Talk kennen geen financiële bijdrage per bijeenkomst of een vrijwillige donatie voor niet-logeleden. Bij de andere groepen is een (verschillend) entreetarief van toepassing.

Voor de Centrale Groep en de Morning Talk moeten we ons voor elke bijeenkomst opnieuw per mail opgeven, omdat iedereen kan meedoen of afhaken wanneer hij wil. Voor de andere groepen is de aanmelding eenmalig, voor het gehele seizoen.

We houden de 1,5-meter maatregel in acht zolang die van kracht is, waardoor er een maximum aantal deelnemers is per groep.

Centrale Groep

Dag, tijd, locatie: 8 zondagmiddagen in 2020-2021, 14:00-16:00; gebouw Ashrama

Bijeenkomsten worden gehouden rond een reeks theosofische, spirituele, religieus-filosofische en maatschappelijke onderwerpen die worden vastgesteld aan de hand van de behoefte van de groep. Elke bijeenkomst begint met een inleiding van ca. 20 minuten over het onderwerp van die middag. De rest van de bijeenkomst wordt over het onderwerp van gedachten gewisseld. Daarbij richten we ons losjes naar het idee van de “dialoog” in de zin van Krishnamurti.

Klik hier voor meer informatie over de Centrale Groep

Zelf-transformatie Groep

Dag, tijd, locatie Groep 1: 8 zondagmiddagen; 14.00-16.00; gebouw Ashrama NB: GROEP 1 IS INMIDDELS VOLGEBOEKT

Dag, tijd, locatie Groep 2: 8 woensdagavonden; 19.30-22.00; gebouw Ashrama

Een cursus gebaseerd op goddelijke wijsheid (theosofia) en puttend uit alle oude wijsheidstradities:

 • Spirituele kennis omzetten naar ‘juist handelen’ in de praktijk van alledag (naar jezelf en de ander)
 • Oefenen in interactie met gelijkgestemden
 • In 9 bijeenkomsten
 • Ken uzelve: mindful inzicht verwerven in onbewuste overtuigingen en overlevingsstrategieën van het ego / de persoonlijkheid
 • Persoonlijke leer- en ontwikkel-punten inbrengen en benaderen vanuit een non-duaal perspectief

Zelf-transformatie Groep

Klik hier voor volledige informatie over de Zelf-Transformatie Groep

Zo Boven Zo Beneden – Leven in het Licht van de Liefde

Dag, tijd, locatie: 9 zondagmiddagen; 14.00-16.00; gebouw St Michael’s House

Tijdens een meditatieve, inspirerende ervaringsreis ga je samen met medereisgenoten in 9 bijeenkomsten elke maand door een energetische Zielepoort, elk met een eigen thema.

Om ook gedurende de tijd tussen de bijeenkomsten op weg te kunnen zijn om ons bewustzijn uit te breiden en onze zielespieren te versterken krijg je ter ondersteuning voor thuis inspirerende informatie over het betreffende thema mee.

In de volgende gezamenlijke bijeenkomst is er dan gelegenheid om reiservaringen met medereisgenoten uit te wisselen, ga je door de Zielepoort voor die maand en belichten en onderzoeken we met elkaar het thema vanuit diverse invalshoeken.

We laten ons hierbij ook inspireren door de tijdloze wijsheidstradities, stemmen ons erop af en verbinden ons er meditatief mee in de stilte van ons hart.

Klik hier voor meer informatie over Zo Boven Zo Beneden

Inleiding in De Geheime Leer

Dag, tijd, locatie: 8 zondagmiddagen; 14.00-16.00; gebouw Ashrama

Altijd al meer willen weten van de achtergrond van de Theosofie, van H.P. Blavatsky of het door haar geschreven boek De Geheime Leer? Kom dan naar deze bijeenkomsten! Ingmar de Boer neemt u mee door het boek De Geheime Leer van H.P. Blavatsky

Klik hier voor meer informatie over Inleiding Geheime Leer

Morning Talks

Dag, tijd, locatie: DE MORNING TALKS ZIJN TOT NADER ORDER AFGELAST (29 oktober 2020)

De Morning Talk biedt gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten en door middel van gesprek in de vorm van een zogenaamde dialoog het inzicht in de besproken onderwerpen te verdiepen. Iedereen kan deelnemen, vrijwillige donatie.

Klik hier voor meer informatie over de Morning Talk

Model van “instroom en doorstroom”

Sommige groepen zijn geschikt om zonder voorkennis of ervaring vooraf in te stappen, terwijl andere groepen meer bedoeld zijn als vervolg op andere groepen. Hieronder staat in schema hoe de groepen in die zin op elkaar aansluiten. Het is echter niet zo dat als je in één van de drie “instoomgroepen” hebt meegedaan, je ook zonder meer voldoende voorbereiding hebt om in de andere groepen mee te doen.

Soms is het ook zo dat de doelgroep van een groep heel specifiek is, zoals bij de nog in oprichting zijnde ViV-Meditatiegroep die bedoeld is voor leden van loges die willen leren hoe meditatie of meditatieve elementen in hun logeprogramma kunnen toepassen.

Als je hierover meer wilt weten kun je meer informatie krijgen bij de organisator van de betreffende groep, of de voorzitter van de loge.

Klik hier voor de volledige activiteitenagenda

Centrale Groep

Centrale Groep

Klik hier om het kader van de pagina te verwijderen

Seizoen 2020-2021

Informatie in het kort

 • 8 bijeenkomsten, de eerste zondag van de maand, 14.00-16.00 in gebouw Ashrama, op het terrein van het ITC, ingang Meentweg 9, 1411 GR Naarden
 • Data: 6/9, 4/10, 6/12, 3/1, 7/2, 7/3, 2/5 en 6/6 (niet in november en april)
 • Entree inbegrepen in contributie van de loge / wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen
 • Instroomgroep: iedereen die belangstelling heeft en bereid is te werken volgens de gekozen methode (dialoogvorm) is welkom. Er zijn geen toelatingscriteria of voorondersteld niveau van kennis of ervaring.
 • Aanmelden: in verband met het maximum aantal van 15 deelnemers zolang de 1,5 meter maatregel van kracht is, dient men zich voor elke bijeenkomst vooraf aan te melden, zo mogelijk via e-mail. (naarden@theosofie.nl)

Klik hier voor de volledige aciviteitenagenda

Onderwerpen

Bijeenkomsten worden gehouden rond een reeks theosofische, spirituele, religieus-filosofische en maatschappelijke onderwerpen die worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkelingsbehoefte binnen de groep. Deze onderwerpen zijn geruime tijd (ca. 3 maanden) vooraf bekend en staan aangegeven op de website van de loge. Tenminste een week vooraf wordt ter bestudering een tekstfragment of een link naar een videofragment rondgestuurd aan de vaste deelnemers en andere geïnteresseerden.

Indeling van de middagen

Elke bijeenkomst begint met een inleiding van ca. 20 minuten over het onderwerp van die middag. De rest van de bijeenkomst wordt over het onderwerp van gedachten gewisseld. Daarbij richten we ons losjes naar de regels van een dialoog in de krishnamurtiaanse zin. De dialoog is gebaseerd op innerlijke stilte, en waar dat gewenst lassen we ook letterlijk stilte in, om ons in rust te bezinnen op het besprokene. Het gesprek wordt verder slechts onderbroken voor een korte thee-/koffiepauze rond 15.00.

De dialoogvorm

Een dialoog is een gesprek dat begint bij het stellen van een vraag, waaruit weer nieuwe vragen kunnen voortkomen. De dialoog begint bij “niet-weten”. Jiddu Krishnamurti hield gesprekken met gelijkgestemden die geïnteresseerd waren in de binnenkant van de dingen, hetzij in het zelf, hetzij in de natuur als zodanig. De dialoog is een vorm van meditatief onderzoek waarbij we inzicht kunnen krijgen in datgene wat zich gewoonlijk aan het zicht onttrekt. Een mogelijk doel van de dialoog is het bereiken van één enkel punt waarin de aard van datgene waarover wordt gesproken wordt onthuld. Voor meer informatie over dit onderwerp, lees Nature of Dialogue, onder redactie van Sunanda Patwardan, uitgegeven door de Krishnamurti Foundation India in 1991. De toelichting in deze alinea parafraseert enkele zinnen uit dit boekje.

Het idee van Centrale Groep

Het idee achter de centrale groep temidden van de andere groepen is dat:

 • iedereen makkelijk kan aanschuiven, kennismaken of instromen,
 • de drempel voor deelnemen zo laag mogelijk is, ongeacht of de deelnemers lid zijn van de loge of niet,
 • er daarom geen entreekosten worden geheven (evt. vrijwillige donatie),
 • er geen vooraf geplande (didactische) opbouw is, hoewel de volgorde wordt bepaald door ons groeiproces als groep, en
 • iedereen met zijn eigen wezenlijke vragen kan komen en de groep daarin kan meenemen. (Wezenlijke vragen zijn vragen die direct of indirect betrekking hebben op spirituele ontwikkeling.)

De Centrale groep in Corona-tijd

Vanwege het Corona-virus is het noodzakelijk ons vantevoren op te geven per mail, via het mailadres naarden@theosofie.nl. In het gebouw Ashrama is plaats voor maximaal 15 personen, dus zolang als de 1,5m maatregel geldt zal het helaas voorkomen dat wie zich laat aanmeldt niet kan meedoen. (Een (potentiële) deelnemer die zich niet vooraf heeft aangemeld wordt naar huis gestuurd wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt.)

Contact

Contact verloopt via Ingmar de Boer, tel. 035 – 694 01 80, naarden@theosofie.nl

Zo Boven Zo Beneden

Zo Boven Zo Beneden

Klik hier om het kader van de pagina te verwijderen

 
Leven, trillend in elk atoom
Licht, stralend in ieder wezen
Liefde, allesomvattend in Een Zijn
Moge ieder die zich één voelt met U
Zich daarom ook één weten met elk ander.
 

Leven, Licht, Liefde

Nu in de spirituele evolutie van de Mensheid het Aquariustijdperk zijn intrede doet hebben wij de mogelijkheid ons bewustzijn zodanig uit te breiden dat wij hierdoor in staat zijn in het Licht van de Liefde in vrede en harmonie met elkaar samen te leven.

De tijd is nu rijp om in een weloverwogen beslissing zelf onze verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

De vraag is of wij de moed en het vertrouwen hebben dit avontuur aan te gaan door ons op ongebaande paden te begeven en in de oneindige ruimte van ons eigen hart in stilte te luisteren naar alles wat erop wacht om aan het licht te worden gebracht.

Door in het Licht van de Liefde te willen leven in een Natuurlijk Evenwicht in harmonie met onze Ingeboren Ware Natuur zijn wij in staat de Hemel Op Moeder Aarde te creëren, Heaven On Mother Earth HOME.

De keuze is aan ons.

 
En zie,
De Wijsheid heeft zich een huis gebouwd.
Zij heeft haar zeven zuilen opgericht.
En zij spreekt:
‘Gelukkig de Mens die naar Mij luistert
Want wie mij vindt heeft het Leven gevonden’.
 

LEVEN IN HET LICHT VAN DE LIEFDE

Leven in het Licht van de Liefde vraagt een groot vertrouwen in onze Oorsprong, de bereidheid ons open te stellen voor de hogere dimensies van het Leven waardoor in een Natuurlijk Evenwicht onze Zielekrachten zich verder kunnen ontwikkelen.

NATUURLIJK EVENWICHT

Natuurlijk Evenwicht Is het vermogen in harmonie te zijn met onze Ingeboren Ware Natuur en berust niet op een kunstmatig in stand gehouden basis.

Het is een natuurlijk gevolg van een dynamisch proces waarin door bewust in contact te zijn met onze Innerlijke Leiding wij in staat zijn de Hemel Op Moeder Aarde te creëren:

HOME  HEAVEN ON MOTHER EARTH.

HOME

HOME is geen vaste plaats of plek. Het is een transcendente staat van bewust Zijn waar Liefde Universele Bron van Alle Leven:

De Kracht geeft om te vernieuwen.
De Zekerheid hierin te slagen.
De Rust dit te weten.

De keuze is nu aan ons en de vraag die ieder voor zichzelf dient te beantwoorden is in wezen heel simpel:

“Ben ik bereid?”

 
Binnen de cirkel van de tijd
Draagt het Leven ons op de golven van wel en wee.
Kom, gezamenlijk reizen wij verder…
 

ZO BOVEN ZO BENEDEN
Op Weg…

In de spirituele evolutiegeschiedenis van de Mensheid staat opgetekend dat er in elk tijdperk mensen zijn die door op weg te zijn gegaan en gehoor hebben gegeven aan de roep van hun ziel zichzelf hebben getransformeerd.

Op Weg… is een tijdloze, meditatieve ervaringsreis door het Zielelandschap van het Leven waar LIEFDE Universele Bron Van Alle Leven de Basis vormt en de Essentie is van het Bestaan.

Door de intentie je open te stellen en door je bereidheid ontvankelijk te zijn voor de hogere lichtgebieden van het Leven waarin begeleiding en bescherming aanwezig is kan bewustzijn zich verder uitbreiden.

ZIELEPOORTEN EN HUN THEMA’S

Tijdens deze reis ga je door negen Zielepoorten, elk met een eigen thema.
Een Zielepoort is een energetische toegangspoort naar een oneindige ruimte waar alles er op wacht om tot leven te worden gebracht. De Zielepoorten staan voor je open, je dient er alleen zelf doorheen te lopen.

Door je in de stilte van je hart af te stemmen op het thema van een Zielepoort nodigen de thema’s je uit om je blikveld te verruimen, je onderscheidingsvermogen en creativiteit te ontwikkelen en je Zielespieren te versterken.

Door op weg zijnde, je te laten inspireren door het panorama dat zich voor je innerlijk oog ontvouwt en door je relatie ermee te ervaren krijg je inzicht in je Ingeboren Ware Natuur – wie en wat je van nature bent – , leer je spelenderwijs jezelf – waarom je bent zoals je bent – beter kennen om in Liefde, Wijsheid en Kracht het Leven te kunnen leven zoals het is gegeven.

Wanneer wij in onze tijd, levend in een multidimensionale en culturele samenleving, door in het Licht van de Liefde in een Natuurlijk Evenwicht bewust dienstbaar willen zijn aan onze aarde en haar bewoners kunnen wij in vrede en harmonie met elkaar leven.

ZO BOVEN ZO BENEDEN
Reisinformatie

Data: 9 zondagmiddagen op 13/9, 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5
Tijd: 14:00-16:00
Locatie: gebouw St Michael’s House op het terrein van het ITC
Entree: Deze groep is als “special interest group” niet inbegrepen in de logecontributie. Vantevoren dient men zich op te geven voor de gehele reeks van 9 bijeenkomsten. Het minimum aantal aanmeldingen waarbij de reeks bijeenkomsten doorgang kan vinden is 7. De kosten zijn EUR 7,50 per deelnemer per bijeenkomst.
Voor meer informatie en aanmelden: Meara Cloosterman, telefonisch 035 – 692 28 83 of per mail mearacloosterman@solcon.nl

Elke tweede zondag van de maand kom je met medereisgenoten bij elkaar om je voor te bereiden op het thema van de komende maand en reiservaringen uit te wisselen.

Je krijgt uitleg over het betreffende thema van de Zielepoort en voor thuis krijg je inspirerende informatie mee ter ondersteuning voor je HOME- werk in die maand.

Klik hier voor het volledige activiteitenoverzicht van de loge
Klik hier voor de volledige agenda van de loge

 

Zelf-Transformatie

Zelf-Transformatie

 

Zelf-transformatie Groep

Dag, tijd, locatie Groep 1: 9 zondagmiddagen; 14.00-17.00; gebouw Ashrama

Dag, tijd, locatie Groep 2: 9 woensdagavonden; 19.30-22.00; gebouw Ashrama

Een cursus gebaseerd op goddelijke wijsheid (theosofia) en puttend uit alle oude wijsheidstradities:

 • Spirituele kennis omzetten naar ‘juist handelen’ in de praktijk van alledag (naar jezelf en de ander)
 • Oefenen in interactie met gelijkgestemden
 • In 9 bijeenkomsten
 • Ken uzelve: mindful inzicht verwerven in onbewuste overtuigingen en overlevingsstrategieën van het ego / de persoonlijkheid
 • Persoonlijke leer- en ontwikkelpunten inbrengen en benaderen vanuit een non-duaal perspectief

Zelf-transformatie Groep

Klik hier voor volledige informatie over de Zelf-Transformatie Groep
Klik hier voor de volledige agenda van de loge
Klik hier voor het volledige activiteitenoverzicht van de loge

 

Morning Talk

Morning Talk

Klik hier om het kader van de pagina te verwijderen

Seizoen 2020-2021

Morning Talks beginnen met een korte inleiding, gevolgd door een bespiegelend gesprek, met als ideaal de dialoogvorm. J. Krishnamurti gebruikte het begrip dialoog voor een manier van uitwisseling, waarbij een onderwerp in het midden wordt gelegd dat in gezamenlijkheid wordt onderzocht. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk die zich erin kan vinden op deze manier samen te komen en te werken.

Data/tijd: DE MORNING TALKS ZIJN TOT NADER ORDER AFGELAST (29 oktober 2020)
Informatie: via naarden@theosofie.nl of telefonisch via 035 – 694 01 80

Klik hier voor de volledige agenda van de loge
Klik hier voor het volledige activiteitenoverzicht

Inleiding in De Geheime Leer

Inleiding in De Geheime Leer

Klik hier om het kader van de pagina te verwijderen

Seizoen 2020-2021

De studiegroep “Inleiding in De Geheime Leer” wordt begeleid door Ingmar de Boer. De groep richt zich op leden van de loge, op “theosofen” van buiten deze directe kring en natuurlijk in bredere zin op iedereen die graag meer van De Geheime Leer wil weten.

De groep heeft als doel een ingang te bieden voor zelfstandige studie van De Geheime Leer. Overdracht van informatie heeft een groot aandeel in de bijeenkomsten, maar er is noodzakelijkerwijs veel aandacht voor interactie in de vorm van vragen en uitwisseling. De nadruk ligt daarbij op het gezamenlijk tot inzicht komen in de fundamentele ideeën die in De Geheime Leer worden gepresenteerd.

Materiaal dat ons kan helpen bij de studie vinden we in verschillende bestaande werkjes, zoals het boekje Inleiding tot De Geheime Leer, uitgegeven door TUP, en verder wordt gebruik gemaakt bijvoorbeeld vertalingen van fragmenten uit artikelen die zijn verschenen op de Book of Dzyan website en natuurlijk ook korte fragmenten uit de verschillende delen van De Geheime Leer zelf. Al het materiaal voor de volgende bijeenkomst wordt digitaal toegezonden en is te downloaden van deze website.

Bijeenkomsten / data

8 zondagmiddagen, 14.00-16.00: 13/9, 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 14/2, 14/3, 11/4

Entree

De (materiële) bijdrage die wordt gevraagd van deelnemers is EUR 7,50 per keer, zowel voor leden als niet-leden. Deze groep is als “special interest group” niet inbegrepen in de logecontributie. Vantevoren dient men zich op te geven voor de bijeenkomsten. Het minimum aantal aanmeldingen waarbij de reeks bijeenkomsten doorgang kan vinden is 7. DEZE GROEP IS INMIDDELS VOLGEBOEKT

Contact

Alle contact over de studiegroep verloopt via Ingmar de Boer, tel 035 – 694 01 80, e-mail naarden@theosofie.nl

Klik hier voor het volledige activiteitenoverzicht
Klik hier voor de volledige agenda

Locatie

Gebouw Ashrama op het terrein van het Internationaal Theosofisch Centrum, ingang Meentweg 9, 1411 GR Naarden

Onderwerpen van de bijeenkomsten (onder voorbehoud)

1. H.P. Blavatsky of hoe De Geheime Leer tot stand kwam
HPB en de Mahatma’s
Het schrijfproces, waar en hoe?
Het derde deel en evt. verloren gegaan materiaal
Het Boek van Dzyan en de boeken van Kiu-Te
Welke versies van de tekst bestaan er, en welke versie kun je het best gebruiken bij serieuze studie?
Bladzijnummering, conventies, indexen e.d.
Meditatief of analytisch studeren?
2. De Geheime Leer in vogelvlucht
Indeling van het werk
Het Boek van Dzyan als bron
Occultisme: wat is dat precies? Is de GL een occult of esoterisch werk?
Basisideeën in de GL in hun onderlinge samenhang
Invloed in de theosofische beweging, verschillende opvattingen
3. De drie grondstellingen
De grondstellingen als basis van de theosofie van de GL
De consequenties van de grondstellingen voor een levensbeschouwing gebaseerd op de GL
4. De ontwikkeling van de kosmos
Het ontstaan van het gemanifesteerde heelal
Waarom zouden we de wetten van de kosmos willen leren kennen?
Wat vertelt ons het eerste deel?
5. De ontwikkeling van de mens
De plaats van de mens in de kosmos
Wat is het belang van deze plaats te kennen?
Wat vertelt ons het tweede deel?
6. Spirituele ontwikkeling volgens De Geheime Leer
Wat is spirituele ontwikkeling in het perspectief van de GL?
Wat is de bedoeling van het derde deel van de GL geweest en waarover gaat het?
De ES-papers en hun functie
7. Geestelijke achtergronden van De Geheime Leer
Welke voorkennis hebben we tenminste nodig om het werk te lezen?
Welke weg is HPB zelf gegaan voordat ze in staat was het werk te schrijven?
Wat betekende het begrip theosofie voor HPB?
8. Zelfstandig leren studeren in De Geheime Leer
Verschillende manieren van studie en hun verdiensten
Welke problemen zijn specifiek voor het bestuderen van de GL?
Praktische voorbeelden