LOGEBIJEENKOMSTEN AFGELAST TOT 1 JUNI 2020

Beste logeleden en belangstellenden,

Met de persconferentie van de Rijksoverheid van 23 maart j.i. 19.00 is alle twijfel weggenomen die we eventueel nog konden hebben over het al of niet doorgaan van de logebijeenkomsten in de komende tijd. Tot 1 juni zijn alle bijeenkomsten dan ook afgelast. Dat geldt voor de Morning Talk, Kennismaking, Verkenning, Verdieping, Genezingsgroep en de aangekondigde programmabesprekingen, en natuurlijk ook voor Witte Lotus.

Hoe het begin van het volgende seizoen gaat verlopen is op dit moment ook niet helemaal zeker, maar we bereiden het nieuwe seizoen voor alsof de toestand wat betreft het virus dan weer genormaliseerd zal zijn. Indien mogelijk bedenken we ook coronabestendige alternatieven. We denken momenteel na over bijeenkomsten via Skype, maar hebben wat dit betreft nog geen concrete uitwerking. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Deze website van de loge houden we up-to date.

We kunnen hopen dat deze uitzonderlijke toestand ook positieve gevolgen zal hebben, misschien in de zin van bewustwording, op welk vlak dan ook.

Alle goeds gewenst voor jullie en jullie naasten / blijf gezond,

Met hartelijke groet,

Ingmar de Boer
Voorz. Annie Besant loge Naardenhttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland

activiteiten binnen de Annie Besant Loge

Lieve onderzoekers naar het wonder van het bestaan,

Allereerst een heel gezond 2020 toegewenst.

Op zondag 5 januari kan het spirituele feest weer beginnen! Het thema van de Verkenningsbijeenkomst is juist handelen: zelfbeheersing in denken en handelen, éénpuntigheid, blijmoedigheid en vertrouwen. Het laat zich niet moeilijk raden wat de juiste handeling op zondag zal zijn: uw aanwezigheid op de bijeenkomst!

Op 14 januari komt ditzelfde thema weer op tafel en gaan we er in dialoogvorm op in tijdens de Verdiepingsavond.

19 januari is er weer de vertrouwde Morning Talk. Het onderwerp blijft nog even een verrassing.

Last but not least is er op 26 januari de Kennismakingsbijeenkomst over aura’s van de mens en de chakra’s, in de theosofische leer staat dat bekend als “de mens als samengesteld wezen”. Dat is het favoriete onderwerp van de secretaris van deze loge.

Dit alles op het bekende adres in de St. Michael’s House, Valkeveenselaan 18 te Naarden. Tijdstippen, zie agenda op deze site https://naarden.theosofie.nl/?page_id=166

Begeerteloosheid

Deze maand december heeft binnen onze loge als thema begeerteloosheid. De Sint is nu net de deur uit, de verwachtingen trappelen niet meer over de daken, maar deze maand staat nog vol met verwachtingen en verlangens.

Zonder begeerte zouden er geen pappa’s en mamma’s zijn en zouden wij er niet zijn. Verlangen en begeerte zijn zodoende de bron van ons bestaan en de verwachtingen zijn weer de bron van onze ellende.

Hier een citaat over begeerte: “De verbinding, de hechting is de kus van de eenheid in afscheiding. “

Deze maand leidt Meara de bijeenkomsten in en zij is geïnspireerd geraakt door Gandhi.

Voertuigen van bewustzijn

Het seizoen is al begonnen en er zijn al hele mooie dialogen en gesprekken gevoerd. Daar is iedere deelnemer wijzer, beter of gelukkiger van geworden, of alle drie de mogelijkheden. We zijn tot nu toe diep ingegaan op het begrip onderscheidingsvermogen tussen het werkelijke en het onwerkelijke. En dan ging het niet alleen over wat is waar en wat is onwaar, maar vooral over bewustzijn van binnen en van buiten. Het is nog steeds mogelijk om aan deze gesprekken mee te doen.

Deze maand november gaan we verder met ons onderzoek door middel van dialogen en gesprekken. De verkenningsbijeenkomst is al geweest. Maar voor mensen die al wat meer bekend zijn met deze materie is er nog de mogelijkheid om de verdiepingsbijeenkomst bij te wonen op 12 november. Thema is: Wat zijn nou de voertuigen van bewustzijn.
Korte citaten hierover van J. Krishnamurti uit Aan de Voeten van de Meester:
“…Het lichaam is je lastdier – het paard waarop je rijdt. Daarom moet je het goed behandelen;…”
“…Het astrale lichaam heeft zijn begeerten – bij dozijnen; het wil dat je kwaad bent, scherpe woorden spreekt, jaloezie voelt…(et cetera) Maar jij wilt geen van deze dingen en daarom moet je onderscheid maken tussen jouw behoeften en die van jouw lichaam”
“Je mentale lichaam wenst zich hooghartig van anderen af te scheiden, verlangt een hoge dunk van zichzelf te hebben en anderen te geringschatten… Jij bent niet dit denkvermogen, maar het is aan jou om het te gebruiken; dus ook hier is onderscheidingsvermogen noodzakelijk. Je moet onophoudelijk waakzaam zijn, of je zult falen.”

Op 24 november gaat de kennismakingsbijeenkomst over meditatie. Dat is altijd fijn, dus mis het niet!