Theosofie in 't Gooi

Centrale Groep 2021-2022

Informatie in het kort

 • 10 bijeenkomsten, de eerste zondag van de maand (behalve in oktober en juni), 14.00-16.00 in gebouw Ashrama, op het terrein van het ITC, ingang Meentweg 9, 1411 GR Naarden
 • Data: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12, 2/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5 en 3/7 (niet in juni)
 • Entree inbegrepen in contributie van de loge / wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen
 • Instroomgroep: iedereen die belangstelling heeft en bereid is te werken volgens de gekozen methode (dialoogvorm) is welkom. Er zijn geen toelatingscriteria of voorondersteld niveau van kennis of ervaring.

‣ Ga naar het volledige Datumoverzicht

Onderwerpen

Bijeenkomsten worden gehouden rond een reeks theosofische, spirituele, religieus-filosofische en maatschappelijke onderwerpen die worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkelingsbehoefte binnen de groep. Deze onderwerpen zijn vooraf bekend en staan aangegeven op de website van de loge. Ongeveer een week vooraf wordt ter bestudering een tekstfragment of een link naar een videofragment rondgestuurd aan de vaste deelnemers en andere geïnteresseerden.

Indeling van de middagen

De bijeenkomst begint meestal met een inleiding van ca. 20 minuten over het onderwerp van die middag. De rest van de bijeenkomst wordt over het onderwerp van gedachten gewisseld. Daarbij richten we ons losjes naar de regels van een dialoog in de krishnamurtiaanse zin. De dialoog is gebaseerd op innerlijke stilte, en waar gewenst lassen we ook letterlijk stilte in, om ons in rust te bezinnen op het besprokene. Het gesprek wordt verder alleen onderbroken voor een korte thee-/koffiepauze rond 15.00.

De dialoogvorm

Een dialoog is een gesprek dat begint bij het stellen van een vraag, waaruit weer nieuwe vragen kunnen voortkomen. De dialoog begint bij “niet-weten”. Jiddu Krishnamurti hield gesprekken met gelijkgestemden die geïnteresseerd waren in de binnenkant van de dingen, hetzij in het zelf, hetzij in de natuur als zodanig. De dialoog is een vorm van meditatief onderzoek waarbij we inzicht kunnen krijgen in datgene wat zich gewoonlijk aan het zicht onttrekt. Een mogelijk doel van de dialoog is het bereiken van één enkel punt waarin de aard van datgene waarover wordt gesproken wordt onthuld. Voor meer informatie over dit onderwerp, lees Nature of Dialogue, onder redactie van Sunanda Patwardan, uitgegeven door de Krishnamurti Foundation India in 1991. De toelichting in deze alinea parafraseert enkele zinnen uit dit boekje.

Het idee achter de Centrale Groep

Het idee achter de centrale groep is:

 • dat iedereen makkelijk kan aanschuiven, kennismaken of instromen,
 • dat de drempel voor deelnemen zo laag mogelijk is, ongeacht of de deelnemers lid zijn van de loge of niet,
 • dat daarom geen entreekosten worden geheven (evt. vrijwillige donatie),
 • dat er geen vooraf geplande (didactische) opbouw is, hoewel de volgorde wordt bepaald door ons proces als groep, en
 • dat iedereen met zijn eigen wezenlijke vragen kan komen en de groep daarin kan meenemen. (Wezenlijke vragen zijn in dit verband vragen die direct of indirect betrekking hebben op spirituele ontwikkeling.)

De Centrale Groep in coronatijd

Op dit moment (30 oktober 2021) is het niet noodzakelijk ons vantevoren op te geven voor deze bijeenkomsten. Nu de 1,5 meter maatregel niet meer van kracht is in het gebouw Ashrama plaats voor maximaal ca. 30 personen. We houden wel nog graag afstand van elkaar, en diegenen die graag op grotere afstand van elkaar zitten, omdat ze niet helemaal veilig voelen, hebben daartoe de mogelijkheid.

Contact

Contact verloopt via Ingmar de Boer, tel. 035 – 694 01 80, naarden@theosofie.nl

Meditatiegroep 2021-2022

Informatie in het kort

 • De meditatiegroep komt ongeveer om de week op de zaterdagmiddag bij elkaar van 14.00 tot 15.00.
 • Locatie: St. Michael’s House, op het terrein van het Internationaal Theosofisch Centrum, ingang Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden. (parkeren aan de rotonde)
 • Iedereen die belangstelling heeft voor geleide groepsmeditatie volgens de gekozen methode is welkom. Er zijn geen toelatingscriteria of voorondersteld niveau van kennis of ervaring.
 • Data 2021: 2/10, 16/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12 (data in 2022 volgen later)
 • Entree: inbegrepen in contributie van de loge, wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen.

Methode en basisprincipes van meditatie
De Meditatiegroep van de Annie Besant Loge volgt de methode die in “Richtlijnen voor Meditatie” door Vicente Hao Chin Jr. wordt beschreven. Deze brochure, uitgegeven door de Theosofische Vereniging in Nederland in 2020, is gratis verkrijgbaar tijdens de bijeenkomsten.

 • Meditatie heeft twee doeleinden: het verwerven van dagelijkse gelijkmoedigheid en het verwerven van het transcendente (bovenzintuiglijk) leven.
 • De beoefening wordt gekenmerkt door de groeiende aanwezigheid van een fundamentele factor: bewustzijn zonder te oordelen.
 • Het welslagen hangt af van (a) regelmatige beoefening, (b) de mate van bewustzijn in het dagelijkse leven en (c) de samenhang tussen iemands dagelijks gedrag en het meditatieve leven.

Toelichting
Meditatie is een belangrijk onderdeel van een spirituele manier van leven. In groepsverband lijkt de werking ervan sterker dan individueel. Enkele nuttige citaten:

 • Alle grote religies hebben de beoefening van één of andere vorm van innerlijke discipline aanbevolen, zoals yoga, gebed of iets anders. Activiteiten waardoor het individu meer naar de bron van zijn eigen wezen wordt toegetrokken en licht en kracht krijgt om meer betekenisvol te leven.
 • De geest kan op twee manieren functioneren. Hij kan naar buiten worden gericht, naar de zintuigelijke waarneembare wereld, of naar binnen, naar de wereld van de geestelijke werkelijkheden. Meditatie is de kunst om uit vrije wil naar binnen te keren.
 • Het is goed te weten dat succes met meditatie op korte termijn niet mogelijk is. Oprechtheid, geduld en vastbeslotenheid zijn essentieel. Een bekende valkuil is dat men, vanuit een diep verlangen naar spirituele ontwikkeling, via snelle methodes resultaten probeert te bereiken die de persoonlijkheid geweld aan doen.

(Drie alinea’s uit brief 9 van de “Brieven aan nieuwe leden” (versie 2020) van de Theosofische Vereniging in Nederland)

Contact

Klaartje ten Berge wandelendblad@kpnmail.nl
Jaap van der Neut meditatiegroep@naarden.theosofie.nl

‣ Download deze informatie als PDF bestand

Kennismaking met Theosofie 2021-2022

Doel van deze serie van 8 bijeenkomsten is een breed overzicht te krijgen van wat theosofie is. Daarbij worden aanknopingspunten aangereikt voor studie en spirituele beoefening. Verder is er veel ruimte voor uitwisseling. De bijeenkomsten vereisen geen voorkennis, wel een open en onderzoekende houding ten aanzien van nieuwe ideeën en de bereidheid de eigen ideeën of ervaringen met anderen te willen bespreken. Ze zijn niet bedoeld voor diegenen die al ervaring hebben met het theosofisch begrippenkader.

Ter voorbereiding van de bijeenkomsten kan desgewenst het bijbehorende hoofdstuk worden bestudeerd van het boek “Theosofie: eeuwige wijsheid voor deze tijd”. Dit boek is onder andere te koop via de boekhandel van de Theosofische Vereniging en kost € 15,‒. (bv online, via www.theosofie.nl) Studie vooraf is geen noodzaak, maar kan prettig zijn!

Tijd: 8 bijeenkomsten op zondagmiddagen, 14.00-16.00, begeleid door Ingmar de Boer
Locatie: gebouw Ashrama, Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Contact: Ingmar de Boer, e-mail: naarden@theosofie.org, tel. 035 – 694 01 80

Data en onderwerpen

1. 19 september – Theosofie als wijsheid – Het woord theosofie betekent letterlijk “goddelijke wijsheid”. Wat is wijsheid precies? Kun je dat verwerven of ontwikkelen? Een belangrijk thema in de theosofie is vrijheid van denken. Wat betekent dit in communicatie met anderen? Wat is een dialoog? Hoofdstuk in het boek: 2

2. 17 oktober – De eenheid van mens en universum – Broederschap der mensheid is het eerste doeleinde van de theosofische vereniging. Wat is de betekenis hiervan? Welke idealen horen eventueel bij dit doeleinde en hoe worden die werkelijkheid? Hoofdstuk in het boek: 3

3. 21 november – Wat is meditatie? – Meditatie is hoe dan ook een belangrijk onderdeel van een spiritueel leven. Waarom zou je mediteren? Hoe kun je zelf beginnen met mediteren? Hoe vind je je eigen manier? Wat is mindfulness? Hoofdstuk in het boek: 10

4. 30 januari – De mens als samengesteld wezen – Het theosofisch mensbeeld, de aura van de mens, levensenergie en de chakra’s. Hoofdstuk in het boek: 6

5. 20 februari – Het pad van geestelijke ontwikkeling – Het spirituele pad in hindoeïsme en boeddhisme. Stadia van ontwikkeling in het Noordelijke boeddhisme. Hoofdstukken in het boek: 9 en 12

6. 20 maart – Evolutie en het ontstaan van het heelal – Alles in het heelal “leeft”, en ontwikkelt zich. Wat is het einddoel van deze ontwikkeling? Wat is het allereerste begin? Hoofdstuk in het boek: 5

7. 15 mei – Yoga, karma en reïncarnatie – Karma als kosmisch evenwicht. De dood “en daarna” in verschillende religies. Het Egyptisch dodenboek. Yoga en de bevrijding van karma. Theosofie en de psychologie van yoga. Hoofdstukken in het boek: 7 en 8

8. 22 mei – De Theosofische Vereniging – Hoe zit de vereniging in elkaar, internationaal en in ons land. Geschiedenis en het heden. Hoe kan ik lid worden en wat betekent het lidmaatschap? Hoofdstuk uit het boek: Bijlage A.

 

Zelf-Transformatie Groep 2021-2022

 

Zelf-transformatie Groep

10 middagen; 14.00-17.00; gebouw Ashrama
Let op: 3 van de dagen zijn zaterdagen; de andere 7 zijn zondagmiddagen:

zondag 12 september
zondag 10 oktober
zondag 14 november
zaterdag 4 december *
zondag 16 januari
zondag 13 februari
zondag 13 maart
zaterdag 2 april *
zaterdag 30 april *
zondag 12 juni

Een cursus gebaseerd op goddelijke wijsheid (theosofia) en puttend uit alle oude wijsheidstradities:

 • Spirituele kennis omzetten naar ‘juist handelen’ in de praktijk van alledag (naar jezelf en de ander)
 • Oefenen in interactie met gelijkgestemden
 • In 10 bijeenkomsten
 • Ken uzelve: mindful inzicht verwerven in onbewuste overtuigingen en overlevingsstrategieën van het ego / de persoonlijkheid
 • Persoonlijke leer- en ontwikkelpunten inbrengen en uitwerken

‣ Meer informatie over de Zelf-Transformatie Groep (PDF)