Categorie: Verdiepingsgroep

Datumoverzicht

Datumoverzicht

Data van alle activiteiten in seizoen 2023-2024

Het onderstaande overzicht is alleen bedoeld om actuele data van de verschillende bijeenkomsten op te kunnen zoeken. Voor elk van de groepen geldt dat er verschillende voorwaarden zijn om te kunnen deelnemen. Deze voorwaarden zijn te vinden bij de volledige informatie van de betreffende groep.

Klik om deze tabel te downloaden in PDF

Verdiepingsgroep 2023-2024

Informatie in het kort

  • 8 bijeenkomsten, de derde zondag van de maand, 14.00-16.00 in St Michael’s House op het terrein van het ITC, ingang Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
  • Data 2023-2024: zie het volledige Datumoverzicht
  • Iedereen die al enige voorkennis heeft, bijvoorbeeld door een tijdje te hebben meegedraaid in de Centrale Groep/Instroomgroep, kan meedoen.
  • Entree inbegrepen in contributie van de loge / wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen

Het ideeën achter de Verdiepingsgroep

  • We bespreken de algemene spirituele en esoterische ideeën die ook in de Instroomgroep worden besproken, maar
  • we proberen bovendien in te gaan op de samenhang, oorsprong en toekomst van deze ideeën.
  • Het doel is verdere verdieping van onze kijk op de wereld in relatie met zelf-ontwikkeling.
  • De onderwerpen worden bepaald aan de hand van de interesse en groei van de deelnemers, gebaseerd op onderling overleg.

Indeling van de middagen
Vooraf wordt ter bestudering een wat langer tekstfragment of een link naar een wat langer videofragment rondgestuurd aan de logeleden en belangstellenden. Daardoor is het niet nodig veel tijd te besteden aan het introduceren van het onderwerp en kunnen we vrijwel meteen beginnen met uitwisselen van ideeën over het onderwerp. Het gesprek neemt de rest van de bijeenkomst in beslag.

Het gesprek wordt onderbroken voor een korte thee-/koffiepauze, rond 15.00. Na de pauze proberen we tot een afronding te komen.

Contact
Contact via Ingmar de Boer, tel. 035 – 694 01 80,

Thema:  Overlay door  Kaira ·
2021 Annie Besant Loge