Verdiepingsgroep 2022-2023

Informatie in het kort

  • 8 bijeenkomsten, de derde zondag van de maand, 14.00-16.00 in St Michael’s House op het terrein van het ITC, ingang Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
  • Data: 18/9, 16/10, 20/11, 15/1, 19/3, 16/4, 21/5 en 18/6 (niet in december en februari)
  • Iedereen die al enige voorkennis heeft, bijvoorbeeld door een tijdje te hebben meegedraaid in de Centrale Groep, kan meedoen.
  • Entree inbegrepen in contributie van de loge / wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen

Het ideeën achter de Studiegroep

  • We bespreken de algemene spirituele en esoterische ideeën die ook in de Centrale Groep worden besproken, maar
  • we proberen bovendien in te gaan op de samenhang, oorsprong en toekomst van deze ideeën.
  • Het doel is verdere verdieping van onze kijk op de wereld in relatie met zelf-ontwikkeling.
  • De onderwerpen worden bepaald aan de hand van de interesse en groei van de deelnemers, gebaseerd op onderling overleg.

Indeling van de middagen
Vooraf wordt ter bestudering een wat langer tekstfragment of een link naar een wat langer videofragment rondgestuurd aan de logeleden en belangstellenden. Daardoor is het niet nodig veel tijd te besteden aan het introduceren van het onderwerp en kunnen we vrijwel meteen beginnen met uitwisselen van ideeën over het onderwerp. Het gesprek neemt de rest van de bijeenkomst in beslag.

Het gesprek wordt onderbroken voor een korte thee-/koffiepauze, rond 15.00. Na de pauze proberen we tot een afronding te komen.

Contact
Contact verloopt via Ingmar de Boer, tel. 035 – 694 01 80,