Categorie: Centrale Groep

Datumoverzicht

Datumoverzicht

Data van alle activiteiten in seizoen 2022-2023

De bijeenkomsten van de Centrale Groep, Verdiepingsgroep en Zelf-Transformatie Groep worden met ingang van 19 februari 2023 gehouden in St Michael’s House op het ITC.

Het onderstaande overzicht is alleen bedoeld om actuele data van de verschillende bijeenkomsten op te kunnen zoeken. Voor elk van de groepen gelden verschillende voorwaarden om te kunnen deelnemen. Deze voorwaarden zijn te vinden bij de volledige informatie van de betreffende groep.

Klik om deze tabel te downloaden in PDF

Centrale Groep 2022-2023

Informatie in het kort

  • 8 bijeenkomsten, de eerste zondag van de maand (behalve 30 april), 14.00-16.00 in St Michael’s House, op het terrein van het ITC, ingang Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
  • Data: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12, 1/1, 5/2, 5/3 en 30/4 (niet op 2/4)
  • Entree inbegrepen in contributie van de loge / wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen
  • Instroomgroep: iedereen die belangstelling heeft en bereid is te werken volgens de gekozen methode (dialoogvorm) is welkom. Er zijn geen toelatingscriteria of voorondersteld niveau van kennis of ervaring.

‣ Ga naar het volledige Datumoverzicht

Onderwerpen

Bijeenkomsten worden gehouden rond een reeks theosofische, spirituele, religieus-filosofische en maatschappelijke onderwerpen die worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkelingsbehoefte binnen de groep. Deze onderwerpen zijn vooraf bekend en staan aangegeven op de website van de loge. Ongeveer een week vooraf wordt ter bestudering een tekstfragment of een link naar een videofragment rondgestuurd aan de vaste deelnemers en andere geïnteresseerden.

Indeling van de middagen

De bijeenkomst begint met een inleiding van ca. 15 minuten over het onderwerp van die middag. De rest van de bijeenkomst wordt over het onderwerp van gedachten gewisseld. Daarbij richten we ons losjes naar de regels van een dialoog in de krishnamurtiaanse zin. De dialoog is gebaseerd op innerlijke stilte, en waar gewenst lassen we ook letterlijk stilte in, om ons in rust te bezinnen op het besprokene. Het gesprek wordt verder alleen onderbroken voor een korte thee-/koffiepauze rond 15.00.

De dialoogvorm

Een dialoog is een gesprek dat begint bij het stellen van een vraag, waaruit weer nieuwe vragen kunnen voortkomen. De dialoog begint bij “niet-weten”. Jiddu Krishnamurti hield gesprekken met gelijkgestemden die “geïnteresseerd waren in de binnenkant van de dingen”, hetzij in het zelf, hetzij in de natuur als zodanig. De dialoog is een vorm van meditatief onderzoek waarbij we inzicht kunnen krijgen in datgene wat zich gewoonlijk aan het zicht onttrekt. Een mogelijk doel van de dialoog is het bereiken van één enkel punt waarin de aard van datgene waarover wordt gesproken wordt onthuld. Voor meer informatie over dit onderwerp, lees Nature of Dialogue, onder redactie van Sunanda Patwardan, uitgegeven door de Krishnamurti Foundation India in 1991. Uit dit boekje parafraseert deze toelichting enkele zinnen.

Het idee achter de Centrale Groep

Het idee achter de centrale groep is:

  • dat iedereen makkelijk kan aanschuiven, kennismaken of instromen,
  • dat de drempel voor deelnemen zo laag mogelijk is, ongeacht of de deelnemers lid zijn van de loge of niet,
  • dat daarom geen entreekosten worden geheven (evt. vrijwillige donatie),
  • dat er geen vooraf geplande (didactische) opbouw is, hoewel de volgorde wordt bepaald door ons proces als groep, en
  • dat iedereen met zijn eigen wezenlijke vragen kan komen en de groep daarin kan meenemen. (Wezenlijke vragen zijn in dit verband vragen die direct of indirect betrekking hebben op spirituele ontwikkeling.)

Contact

Contact verloopt via Ingmar de Boer, tel. 035 – 694 01 80,

Theme: Overlay by Kaira
2021 Annie Besant Loge