Auteur: Ingmar de Boer

Datumoverzicht

Datumoverzicht

Data van alle activiteiten in seizoen 2023-2024

De bijeenkomsten van de Instroomgroep, Verdiepingsgroep en Zelf-Transformatie Groep worden gehouden in St Michael’s House op het ITC.

Het onderstaande overzicht is alleen bedoeld om actuele data van de verschillende bijeenkomsten op te kunnen zoeken. Voor elk van de groepen geldt dat er verschillende voorwaarden zijn om te kunnen deelnemen. Deze voorwaarden zijn te vinden bij de volledige informatie van de betreffende groep.

Klik om deze tabel te downloaden in PDF

Workshop ZIJN IS / ER IS

Op 15 oktober 2023 en 21 januari 2024 (LET OP: DIT ZIJN GEWIJZIGDE DATA), verzorgen Wim Leys (voorzitter TVN) en Jaap Vos (auteur) twee workshops gebaseerd op de boeken ZIJN IS – ‘Een boek dat geen boek wil zijn’ en ER IS. Het zijn twee opeenvolgende uitgaven die direct met elkaar in verband staan.

ZIJN IS probeert het noumenale (het wezenlijke) te beschrijven met een minimum aan woorden terwijl ER IS uitgaat van het fenomenale (de verschijningsvorm). Doe mee, en laat je horen en geef je visie tijdens deze speciaal voor jullie georganiseerde Workshops. Bereid je voor op deze bijeenkomsten en deel jouw zienswijze met de andere deelnemers. Inschrijven voor deelname is gewenst en kan met een mailtje aan Jaap Vos:

ZIJN IS, de eerste workshop van 15 oktober, bestaat uit 2 delen, 1: ZIJN en 2: WORDEN. ER IS, de tweede workshop van 21 januari, behandelt in groepsdialoogvorm de veelheid aan manifestaties en fenomenen, de denkende mens en (wetenschappelijke) verschijnselen.

Data: 15 oktober 2023 en 21 januari 2024
Aanvang: 14.00 uur
Einde ca.: 16.30 uur
Locatie: St. Michael’s House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT, Naarden

Bestellen van de twee boeken

Mocht je ZIJN IS nog niet in bezit hebben dan kun je dit boek bestellen via de website www.theosofie.nl Het boek is uitgegeven door de Uitgeverij van de TVN en kost 10,- euro.

Hoe te bestellen in detail:

 1. webpagina: ZIJN IS
 2. Geef aan hoeveelheid (quantity)
 3. klik aan Add to chart
 4. Eigenlijk volgt dan alles vanzelf
 5. klik op afrekenen
 6. kies het land (NL)
 7. klik op calculate
 8. Vul je gegevens in voor verzending
 9. Geef akkoord op Terms and conditions
 10. klik op Make Purchase (doe Aanschaf)

Je krijgt dan mogelijk een bevestigingsmail met het verzoek te betalen maar die kun je negeren: je krijgt het boek thuisgestuurd met een factuur, en betaalt dus pas na ontvangst van het boek.

ER IS, daarvan zijn nu 50 exemplaren gedrukt, die zijn te bestellen bij Jaap Vos Prijs 20,- euro excl. verzenden. (uitgave in eigen beheer, zuivere kostprijs). Let op! Meer dan de helft is reeds verkocht dus wees er snel bij!

Zelftransformatiegroep 2023-2024

We zijn ons vaak nog onbewust
van wie we werkelijk zijn.
Via meditatie verdiepen we
de innerlijke stilte en liefde in onszelf.

Door de interactie met elkaar
die volgt op de meditatie
onderzoeken we wanneer we
ons afscheiden van wie we werkelijk zijn.

Door deel te nemen aan de bijeenkomsten
trainen we onszelf om deze innerlijke discipline
steeds consequenter toe te passen
in ons dagelijks leven.

‣ Volledige informatie over de Zelf-Transformatie Groep (PDF)

Instroomgroep 2023-2024

Informatie in het kort

 • Let op: voorheen heette deze groep Centrale Groep.
 • 8 bijeenkomsten, steeds op de eerste zondag van de maand, 14.00-16.00 in St Michael’s House , op het terrein van het ITC, ingang Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
 • Data 2023-2024: zie het volledige Datumoverzicht
 • Entree inbegrepen in contributie van de loge / wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen
 • Iedereen die belangstelling heeft en bereid is te werken volgens de gekozen methode (dialoogvorm) is welkom. Er zijn verder geen toelatingscriteria of voorondersteld niveau van kennis of ervaring.

‣ Ga naar het volledige Datumoverzicht

Onderwerpen

Bijeenkomsten worden gehouden rond een reeks theosofische, spirituele, religieus-filosofische en maatschappelijke onderwerpen die worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkelingsbehoefte binnen de groep. Ongeveer een week vooraf wordt ter bestudering een tekstfragment of een link naar een videofragment rondgestuurd aan de vaste deelnemers en andere geïnteresseerden.

Indeling van de middagen

De bijeenkomst begint met een inleiding van ca. 15 minuten over het onderwerp van die middag. De rest van de bijeenkomst wordt over het onderwerp van gedachten gewisseld. Daarbij richten we ons losjes naar de regels van een dialoog in de krishnamurtiaanse zin. De dialoog is gebaseerd op innerlijke stilte, en waar gewenst lassen we ook letterlijk stilte in, om ons in rust te bezinnen op het besprokene. Het gesprek wordt verder alleen onderbroken voor een korte thee-/koffiepauze rond 15.00.

De dialoogvorm

Een dialoog is een gesprek dat begint bij het stellen van een vraag, waaruit weer nieuwe vragen kunnen voortkomen. De dialoog begint bij “niet-weten”. Jiddu Krishnamurti hield gesprekken met gelijkgestemden die “geïnteresseerd waren in de binnenkant van de dingen”, hetzij in het zelf, hetzij in de natuur als zodanig. De dialoog is een vorm van meditatief onderzoek waarbij we inzicht kunnen krijgen in datgene wat zich gewoonlijk aan het zicht onttrekt. Een mogelijk doel van de dialoog is het bereiken van één enkel punt waarin de aard van datgene waarover wordt gesproken wordt onthuld. Voor meer informatie over dit onderwerp, lees Nature of Dialogue, onder redactie van Sunanda Patwardan, uitgegeven door de Krishnamurti Foundation India in 1991.

Ideeën achter de Instroomgroep

 • dat iedereen makkelijk kan aanschuiven, kennismaken of instromen,
 • dat de drempel voor deelnemen zo laag mogelijk is, ongeacht of de deelnemers lid zijn van de loge of niet,
 • dat daarom geen entreekosten worden geheven (evt. vrijwillige donatie),
 • dat er geen vooraf geplande (didactische) opbouw is, hoewel de volgorde wordt bepaald door ons proces als groep, en
 • dat iedereen met zijn eigen wezenlijke vragen kan komen en de groep daarin kan meenemen. (Wezenlijke vragen zijn in dit verband vragen die direct of indirect betrekking hebben op spirituele ontwikkeling.)

Contact

Contact verloopt via Ingmar de Boer, tel. 035 – 694 01 80,

Verdiepingsgroep 2023-2024

Informatie in het kort

 • 8 bijeenkomsten, de derde zondag van de maand, 14.00-16.00 in St Michael’s House op het terrein van het ITC, ingang Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
 • Data 2023-2024: zie het volledige Datumoverzicht
 • Iedereen die al enige voorkennis heeft, bijvoorbeeld door een tijdje te hebben meegedraaid in de Centrale Groep/Instroomgroep, kan meedoen.
 • Entree inbegrepen in contributie van de loge / wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen

Het ideeën achter de Verdiepingsgroep

 • We bespreken de algemene spirituele en esoterische ideeën die ook in de Instroomgroep worden besproken, maar
 • we proberen bovendien in te gaan op de samenhang, oorsprong en toekomst van deze ideeën.
 • Het doel is verdere verdieping van onze kijk op de wereld in relatie met zelf-ontwikkeling.
 • De onderwerpen worden bepaald aan de hand van de interesse en groei van de deelnemers, gebaseerd op onderling overleg.

Indeling van de middagen
Vooraf wordt ter bestudering een wat langer tekstfragment of een link naar een wat langer videofragment rondgestuurd aan de logeleden en belangstellenden. Daardoor is het niet nodig veel tijd te besteden aan het introduceren van het onderwerp en kunnen we vrijwel meteen beginnen met uitwisselen van ideeën over het onderwerp. Het gesprek neemt de rest van de bijeenkomst in beslag.

Het gesprek wordt onderbroken voor een korte thee-/koffiepauze, rond 15.00. Na de pauze proberen we tot een afronding te komen.

Contact
Contact via Ingmar de Boer, tel. 035 – 694 01 80,

Meditatiegroep 2023-2024

Informatie in het kort

 • De meditatiegroep komt ongeveer eens in de twee weken op de zaterdagmiddag bij elkaar van 14.00 tot 15.00.
 • Locatie: St. Michael’s House, op het terrein van het Internationaal Theosofisch Centrum, ingang Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden. (parkeren aan de rotonde)
 • Iedereen die belangstelling heeft voor geleide groepsmeditatie volgens de gekozen methode is welkom. Er zijn geen toelatingscriteria of voorondersteld niveau van kennis of ervaring.
 • Data 2023-2024: zie het volledige Datumoverzicht
 • Entree: inbegrepen in contributie van de loge, wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen.

Methode en basisprincipes van meditatie
De Meditatiegroep van de Annie Besant Loge volgt de methode die in “Richtlijnen voor Meditatie” door Vicente Hao Chin Jr. wordt beschreven. Deze brochure, uitgegeven door de Theosofische Vereniging in Nederland in 2020, is gratis verkrijgbaar tijdens de bijeenkomsten.

 • Meditatie heeft twee doeleinden: het verwerven van dagelijkse gelijkmoedigheid en het verwerven van het transcendente (bovenzintuiglijk) leven.
 • De beoefening wordt gekenmerkt door de groeiende aanwezigheid van een fundamentele factor: bewustzijn zonder te oordelen.
 • Het welslagen hangt af van (a) regelmatige beoefening, (b) de mate van bewustzijn in het dagelijkse leven en (c) de samenhang tussen iemands dagelijks gedrag en het meditatieve leven.

Toelichting
Meditatie is een belangrijk onderdeel van een spirituele manier van leven. In groepsverband lijkt de werking ervan sterker dan individueel. Enkele nuttige citaten:

 • Alle grote religies hebben de beoefening van één of andere vorm van innerlijke discipline aanbevolen, zoals yoga, gebed of iets anders. Activiteiten waardoor het individu meer naar de bron van zijn eigen wezen wordt toegetrokken en licht en kracht krijgt om meer betekenisvol te leven.
 • De geest kan op twee manieren functioneren. Hij kan naar buiten worden gericht, naar de zintuigelijke waarneembare wereld, of naar binnen, naar de wereld van de geestelijke werkelijkheden. Meditatie is de kunst om uit vrije wil naar binnen te keren.
 • Het is goed te weten dat succes met meditatie op korte termijn niet mogelijk is. Oprechtheid, geduld en vastbeslotenheid zijn essentieel. Een bekende valkuil is dat men, vanuit een diep verlangen naar spirituele ontwikkeling, via snelle methodes resultaten probeert te bereiken die de persoonlijkheid geweld aan doen.

(Drie alinea’s uit brief 9 van de “Brieven aan nieuwe leden” (versie 2020) van de Theosofische Vereniging in Nederland)

Contact

Klaartje ten Berge
Jaap van der Neut

Theme: Overlay by Kaira
2021 Annie Besant Loge