Kennismaking met theosofie 2022-2023 per Zoom

Doel van deze serie van 8 bijeenkomsten is een breed overzicht te krijgen van wat theosofie is. Daarbij worden aanknopingspunten aangereikt voor studie en spirituele beoefening. Verder is er veel ruimte voor uitwisseling. De bijeenkomsten vereisen geen voorkennis, wel een open en onderzoekende houding ten aanzien van nieuwe ideeën en de bereidheid de eigen ideeën of ervaringen met anderen te willen bespreken. Ze zijn niet bedoeld voor diegenen die al ervaring hebben met het theosofisch begrippenkader.

Ter voorbereiding van de bijeenkomsten kan desgewenst het bijbehorende hoofdstuk worden bestudeerd van het boek “Theosofie: eeuwige wijsheid voor deze tijd”. Dit boek is onder andere te koop via de boekhandel van de Theosofische Vereniging en kost € 15,‒. (bv online, via www.theosofie.nl) Studie vooraf is geen noodzaak, maar kan prettig zijn!

Tijd: 8 bijeenkomsten via Zoom op dinsdagavonden, aanvang 19.30, begeleid door Ingmar de Boer
Contact: Ingmar de Boer, e-mail: , tel. 035 – 694 01 80

‣ Alle info over Kennismaking met Theosofie per Zoom in PDF

Data en onderwerpen

1. 27 september – Theosofie als wijsheid – Het woord theosofie betekent letterlijk “goddelijke wijsheid”. Wat is wijsheid precies? Kun je dat verwerven of ontwikkelen? Een belangrijk thema in de theosofie is vrijheid van denken. Wat betekent dit in communicatie met anderen? Wat is een dialoog? Hoofdstuk in het boek: 2

2. 25 oktober – De eenheid van mens en universum – Broederschap der mensheid is het eerste doeleinde van de theosofische vereniging. Wat is de betekenis hiervan? Welke idealen horen eventueel bij dit doeleinde en hoe worden die werkelijkheid? Hoofdstuk in het boek: 3

3. 29 november – Wat is meditatie? – Meditatie is hoe dan ook een belangrijk onderdeel van een spiritueel leven. Waarom zou je mediteren? Hoe kun je zelf beginnen met mediteren? Hoe vind je je eigen manier? Wat is mindfulness? Hoofdstuk in het boek: 10

4. 24 januari – De mens als samengesteld wezen – Het theosofisch mensbeeld, de aura van de mens, levensenergie en de chakra’s. Hoofdstuk in het boek: 6

5. 28 februari – Het pad van geestelijke ontwikkeling – Het spirituele pad in hindoeïsme en boeddhisme. Stadia van ontwikkeling in het Noordelijke boeddhisme. Hoofdstukken in het boek: 9 en 12

6. 28 maart – Evolutie en het ontstaan van het heelal – Alles in het heelal “leeft”, en ontwikkelt zich. Wat is het einddoel van deze ontwikkeling? Wat is het allereerste begin? Hoofdstuk in het boek: 5

7. 25 april – Yoga, karma en reïncarnatie – Karma als kosmisch evenwicht. De dood “en daarna” in verschillende religies. Het Egyptisch dodenboek. Yoga en de bevrijding van karma. Theosofie en de psychologie van yoga. Hoofdstukken in het boek: 7 en 8

8. 30 mei – De Theosofische Vereniging – Hoe zit de vereniging in elkaar, internationaal en in ons land. Geschiedenis en het heden. Hoe kan ik lid worden en wat betekent het lidmaatschap? Hoofdstuk uit het boek: Bijlage A.

Theme: Overlay by Kaira
2021 Annie Besant Loge