Meditatiegroep 2023-2024

Informatie in het kort

 • De meditatiegroep komt ongeveer eens in de twee weken op de zaterdagmiddag bij elkaar van 14.00 tot 15.00.
 • Locatie: St. Michael’s House, op het terrein van het Internationaal Theosofisch Centrum, ingang Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden. (parkeren aan de rotonde)
 • Iedereen die belangstelling heeft voor geleide groepsmeditatie volgens de gekozen methode is welkom. Er zijn geen toelatingscriteria of voorondersteld niveau van kennis of ervaring.
 • Data 2023-2024: zie het volledige Datumoverzicht
 • Entree: inbegrepen in contributie van de loge, wie geen lid is kan een vrijwillige donatie doen.

Methode en basisprincipes van meditatie
De Meditatiegroep van de Annie Besant Loge volgt de methode die in “Richtlijnen voor Meditatie” door Vicente Hao Chin Jr. wordt beschreven. Deze brochure, uitgegeven door de Theosofische Vereniging in Nederland in 2020, is gratis verkrijgbaar tijdens de bijeenkomsten.

 • Meditatie heeft twee doeleinden: het verwerven van dagelijkse gelijkmoedigheid en het verwerven van het transcendente (bovenzintuiglijk) leven.
 • De beoefening wordt gekenmerkt door de groeiende aanwezigheid van een fundamentele factor: bewustzijn zonder te oordelen.
 • Het welslagen hangt af van (a) regelmatige beoefening, (b) de mate van bewustzijn in het dagelijkse leven en (c) de samenhang tussen iemands dagelijks gedrag en het meditatieve leven.

Toelichting
Meditatie is een belangrijk onderdeel van een spirituele manier van leven. In groepsverband lijkt de werking ervan sterker dan individueel. Enkele nuttige citaten:

 • Alle grote religies hebben de beoefening van één of andere vorm van innerlijke discipline aanbevolen, zoals yoga, gebed of iets anders. Activiteiten waardoor het individu meer naar de bron van zijn eigen wezen wordt toegetrokken en licht en kracht krijgt om meer betekenisvol te leven.
 • De geest kan op twee manieren functioneren. Hij kan naar buiten worden gericht, naar de zintuigelijke waarneembare wereld, of naar binnen, naar de wereld van de geestelijke werkelijkheden. Meditatie is de kunst om uit vrije wil naar binnen te keren.
 • Het is goed te weten dat succes met meditatie op korte termijn niet mogelijk is. Oprechtheid, geduld en vastbeslotenheid zijn essentieel. Een bekende valkuil is dat men, vanuit een diep verlangen naar spirituele ontwikkeling, via snelle methodes resultaten probeert te bereiken die de persoonlijkheid geweld aan doen.

(Drie alinea’s uit brief 9 van de “Brieven aan nieuwe leden” (versie 2020) van de Theosofische Vereniging in Nederland)

Contact

Klaartje ten Berge
Jaap van der Neut

Thema:  Overlay door  Kaira ·
2021 Annie Besant Loge